Jaarvergadering C.V. de Gaanders

Jaarvergadering C.V. De Gaanders

C.V. De Gaanders nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 9 mei a.s. in Het  Blesse Paard.

Aftredend is secretaris Jolanda van Marwijk, zij stelt zich niet meer herkiesbaar. Geïnteresseerden voor deze vacante functie kunnen zich aanmelden bij het bestuur via info@degaanders.nl

Ondanks eerdere publicatie is het aanvangstijdstip verschoven.

De vergadering zal één uur later beginnen.

Aanvang 21.30 uur i.p.v. 20.30 uur

Bestuur De Gaanders