Stompwijkseweg afgesloten

Stompwijkseweg vier weken afgesloten

De gemeente Leidschendam-Voorburg start maandag 21 mei met het herstel van de calamiteit in de Stompwijkseweg, die zich een jaar geleden voordeed. Hier ontstond aan de zijde van de Stompwijksevaart tussen de huisnummers 37 en 58 een ernstige verzakking van de weg, waardoor een weghelft over een lengte van ongeveer vijftig meter moest worden afgesloten. De startdatum 21 mei is in gezamenlijk overleg met LTO gekozen, zodat de agrariërs in hun bedrijfsvoering de minste hinder van de wegwerkzaamheden ondervinden.

Nieuwe methode

Over de volle lengte van de verzakking komen eerst nieuwe betonnen damwandplanken. Vervolgens worden straatwerk, zand en de oude stalen wegankers verwijderd. Als vervanger van het zware zand wordt lichter schuimbeton toegepast, waarmee de damwand ook wordt verankerd. Op het beton komt vervolgens een laagje zand, waarop de bestrating weer wordt aangebracht.

Ingrijpend

Voor deze ingrijpende herstelwerkzaamheden is de Stompwijkseweg vier weken lang afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen (brom)fietsers en voetgangers kunnen via een smalle strook het werk passeren. Het eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens is tijdens de uitvoeringsperiode buiten gebruik. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Aanvullend werk

In dezelfde periode krijgt het deel van de Stompwijkseweg vanaf Leidschendam tot aan huisnummer 29, bij enkele zwakke en dus kwetsbare plekken aan de zijde van de vaart, een wegversmalling. De maximumsnelheid wordt bij deze versmallingen teruggebracht naar 30 km/uur. Ook worden de camera’s geplaatst waarmee het eenrichtingverkeer voor vrachtwagens wordt gehandhaafd.

Zodra over enkele weken de werkzaamheden zijn afgerond, gaat de gemeente de naleving van de maatregelen op de Stompwijkseweg streng controleren.