KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

KBO  informatie juni 2012

KBO Fietsdag,

Donderdag 24 mei om 9.00 uur gingen wij van start met 23 zomers geklede deelnemers, voor een prachtige tocht met zonnig windstil weer. De tocht was traditioneel uitgezet door onze vaste fiets vriend Piet Beekman. Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet voor het uitzetten van deze veilige route voor de senioren van Stompwijk.

Zie verder het verslag elders in dit blad van ons aller opperstal meester Jan van den Bos.

Donateurs van de KBO- Stompwijk,

Waar is het jaar gebleven? Ook dit jaar kunt u weer benaderd worden door een van onze bestuursleden voor een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten voor de senioren van Stompwijk. Twijfelt u aan de persoon die langs komt, vraag om een legitimatie.  Wij verheugen ons erin dat de vereniging springlevend is en in een grote behoefte in Stompwijk e.o. voorziet. De deelneming van ook jongere ouderen door lid van KBO te worden stemt ons tot tevredenheid en geeft voor 50+ ers een mooie kans om nieuwe activiteiten te ontplooien en aan de verdere uitbouw van de vereniging te werken.

U was vorig jaar bijzonder gul in uw gave, wij hopen dat wij ondanks de sombere berichten toch weer op u mogen rekenen. Ook voor ons gaat de subsidiekraan dicht, wij gaan een ongewisse toekomst tegemoet.

Het bestuur dankt u bij voorbaat voor uw bijdragen.

 

Namens het KBO bestuur, Secretaris Antoon van Santen