Informatieavond computercursussen Dorpshuis

Tijdens de informatieavond zijn een aantal onderwerpen genoemd:

* Beginnerscursus / vervolgcursus werken met foto’s

* Cursus excel (adres bestand maken, met cijfers en kolommen werken)

* Cursus power point / cursus word

* Cursus mailen

* Werken met I-pad

* Installeren van programma’s

* Cursus telebankieren

* Inloopuur op afspraak voor vragen

Het kan zijn dat uw vraag hier nog niet bij staat, omdat u die avond niet aanwezig was. U kunt ons nog doorgeven welke vragen of  ideeën u heeft om mee aan de slag te gaan.

Met het computerteam gaan we de vragen uitwerken en ontwikkelen we zo de computercursussen van de toekomst.

Aanmelden: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Namens het computerteam, Jetty Noordzij