parochieberichten

Overleden: Francina Johanna Overdevest in de leeftijd van 76 jaar

Weekvieringen in de  RK H.Laurentius Parochie

Donderdag  21 juni           19.00 uur      Avondwake voor Francina Overdevest – Nederpelt

     20.00 uur      Bijeenkomst van de pastoraatgroep.

Vrijdag        22 juni           10.30 uur     Eucharistieviering met parochiekoor voor Francina Overdevest – Nederpelt met                                                                     begrafenis op het kerkhof naast de kerk.       Voorganger pastoor H v.d. Plas

 Zaterdag     23 juni            19.00 uur   Eucharistieviering met het EMS koor 

                                                          Voorganger pastoor J. v.d. Bie

Zondag       24 juni  11.00 uur                  woord en communieviering met samenzang Voorganger diaken H. Peters

Misintenties

Zaterdag 23 juni 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jan v.d. Krogt, Cor Ammerlaan, Petronella Ammerlaan –  Meijer, Cornelis v. Santen, Anna Maria v. Santen – v.d. Salm,  Jos Janson, Piet Roeling, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Riet v.d. Helm – v. Vliet, Maartje Tuit –Noorlander, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest – Nederpelt.

Zondag 24 Juni  11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Martien v.d. Bos, To v.d. Bos – de Vrede, Aad Luiten, Ria Buijens – Luiten, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, Gé Hoogervorst, Toos v. Boheemen – Warmerdam, overleden ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, Kees v. Dijk, Jan Kerkvliet, tot zekere intentie, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Corrie Groeneweg – v.d. Kerkhof, Piet Janson, Gerard Pijnaker, Riet Oliehoek – de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Gon Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest -Nederpelt.

Kerkhulpen                          Kosters          Lectoren                                   Misdienaars

Zaterdag  23  juni  19.00 u     Frieda v. S      geen                                            Ja

Zondag    24  juni  11.00 u     John O.           Cees B.                                  Bart v. Santen/    Simon v. Es

Mededeling van uit het secretariaat

Misdienaars uitgaansdag !

In de komende weekendvieringen vragen de misdienaars weer een bijdrage d.m.v. een deurcollecte voor hun jaarlijks uitstapje. De parochie is blij dat er nog kinderen te vinden zijn die in vieringen de voorgangers willen assisteren. Stel ze niet teleur en geef een bijdrage als beloning voor hun inzet.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Viering met het E.M.S. koor

Zaterdag 23 juni is alweer de laatste E.M.S. viering voor de vakantie. Het thema is: “Hij kent je naam” De lezingen gaan ook over naamgeving. En….het is groot feest voor ons koor, we hebben iets te vieren!! Daarom maken wij er een feestelijke viering van met daarna gezellig samenzijn met koffie, wat lekkers en ’n drankje. Iedereen is van harte welkom, wij zien u graag bij deze viering.

Onze voorganger is Pastoor J. v.d. Bie.

Aanvang 19.00 uur.