Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 5 juli

Zoals eerder aangekondigd is er op donderdag 5 juli aanstaande een openbare vergadering van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal onder andere aandacht worden besteed aan de voortgang van de diverse projecten van de gebiedsvisie voor Stompwijk (verbindingsweg, recreatief knooppunt, het kulturhus en de Stompwijkseweg). Volgende week zal de definitieve agenda in de Dorpsketting worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad,

Aad Janson, secretaris