parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Zaterdag   4 aug.   19.00 uur           geen viering

Zondag      5 aug. 11.00 uur           eucharistieviering met parochiekoor    Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Misintenties

Zondag 5 aug.  11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, uit dankbaarheid, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, voor de zieken, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk –Ham, Cok Hilgersom, Bertus v. Vliet, Bas v. d. Helm, Tiny Bergen – Bunschoten, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten—v. Leeuwen, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg -d. Lubbe, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong -v.d. Poel,  Corrie Groeneweg -v. d. Kerkhof, Piet Janson, Riet Oliehoek -de Haas, Gerard Pijnaker, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Cor Caspers, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Gon Scholtes-Knijnenburg, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest -Nederpelt.

Kerkhulpen                                 Kosters                        lectoren                                Misdienaars

Zaterdag  4 aug.   19.00 uur         John O.                         geen                                         geen

Zondag     5 aug.   11.00 uur        John O.                       Nel Klijn                                      geen

 Dopen  

Wilt u uw kind laten dopen? Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering data is vastgesteld op  2 september en 18 november, opgave via het secretariaat van de parochie.