Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie

Woensdag    15 aug.          09.30 uur eucharistieviering, Maria ten hemel opneming.

                                                           Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Zaterdag      18 aug.          19.00 uur geen viering

Zondag        19 aug.           11.00 uur woord en communieviering met Parochiekoor

                                                          Voorganger Marian Turk.

Misintenties

Woensdag 15 aug. 09.30 uur voor alle zieken van de parochie, Kees v. Dijk, Jan Kerkvliet, Annie v.d. Burg –  v. Veen, Corrie v.d. Zijden –  v. Leeuwen, Martien v.d. Bos, To v.d. Bos –  de Vrede, Magda v. Santen –  v. Paassen, Jannie Suyten –  v. Leeuwen, Bas v.d. Helm, Antoon de Winter.  

Zondag 19 aug.  11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. Cok Hilgersom Jaargtijde,Ton en Carla v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch –  v. Haaster, Cors v.d. Bosch, Martien v.d. Bos, To v.d. Bos – de Vrede, Magda v. Santen –  v. Paassen, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten –  v. Leeuwen, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg v.d. Lubbe, Nicolaas .v. Schie, Gerarda de Jong –  v.d. Poel,  Corrie Groeneweg –  v den Kerkhof, Piet Janson, Riet Oliehoek –  de Haas, Gerard Pijnaker, Nico de Heij, Antoon de Winter, Francina Overdevest –Nederpelt, To Olsthoorn.

Kerkhulpen                               Kosters                             Lectoren                                Misdienaars

Woensdag 15 aug.    09.30 u     Adriaan H.                        Rienus O                                        geen

Zaterdag    18 aug.   19.00 u     Adriaan H.                        geen                                              geen

Zondag      19 aug.   11.00 u     Adriaan H.                         Paula v. H.                                     geen