Maerten v.d. Veldeschool

Uitnodiging voor ouders van kinderen die de komende jaren de Maerten van den Veldeschool gaan bezoeken

Ouders van schoolgaande kinderen moeten veel regelen tussen werk en school. Gunstige schooltijden voor de kinderen kunnen het leven dan een stuk gemakkelijker maken.

Vier jaar geleden schreven we een enquête uit waarin we alle ouders gevraagd hebben naar de tevredenheid over de schooltijden.

Het gevolg is dat we nu al drie jaar in alle groepen op alle dagen gelijke schooltijden hebben. Alle vrije dagen gelijk trekken was toen nog niet mogelijk omdat er dan groepen zouden zijn die aan het eind van groep acht onvoldoende lesuren gekregen hadden. Pas na vier jaar zou dit mogelijk zijn.Aan het eind van dit schooljaar zijn deze vier jaar voorbij en is het mogelijk om vanaf het schooljaar 2013-2014 ook de vakantiedagen voor alle groepen gelijk te trekken.Over de mogelijkheden die hiervoor zijn willen wij de ouders in de komende tijd informeren. Omdat met name ook toekomstige ouders belang hebben bij de manier waarop wij de schooltijden regelen, willen wij u bij de discussie rond de schooltijden betrekken.

Volgende week is de eerste gelegenheid om u te informeren en wel op:

 maandag 10 september, van 20.00 uur tot 20.30 (keuze A)

maandag 10 september, van 19.15 tot 19.45 (keuze B)

donderdag 13 september, van 19.15 tot 19.45 (keuze C)

Op deze avonden zullen wij u informeren over een aantal zaken die van belang zijn rond dit thema. Er zal wel gelegenheid zijn om vragen te stellen, maar de discussie over de voor- en nadelen van de mogelijkheden wordt op een later moment gevoerd.

Wilt u deze informatieavond bijwonen, stuurt u dan een e-mail naar:

info@maertenvandenvelde.nl met vermelding van uw naam, het aantal personen en de Keuze (A,B of C)

De informatieavonden vinden plaats in het schoolgebouw aan de Dr. Van Noortstraat 90.