Parochieberichten

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Gedoopt:

door de H. doop in de parochiegemeenschap opgenomen,

Liz Maria Wennekers.

Namens de parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd.

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Donderdag  6 sept.            20.00 uur bijeenkomst van de wijkcontactpersonen.

Zaterdag    8 sept.             11.00 uur open monumentendag,  kerk en tuin open voor bezoek en rondleiding langs monumentale

                                           bomen en de stilte plek in het bos, iedereen is van harte welkom.   

                                          19.00 uur woord- en communieviering met samenzang

                                          Voorganger Mw. R. v.d. Ham

Zondag     9 sept.             11.00 uur woord- en communieviering met parochiekoor

                                         Voorganger  Mw. R. v.d. Ham

Woensdag   12 sept.        9.30 uur Eucharistieviering

                                         Voorganger pastoor J. v.d. Bie

Misintenties

Zaterdag 8 sept.  19.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Bas v d Helm, Jet Overdevest – Rijneveen, Riet Oliehoek -de Haas, Gerard Pijnaker, Antoon de Winter, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest –Nederpelt, Nel Verhagen – Kerkvliet.

Zondag 9 sept.  11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerarda Knijnenburg  – v.d. Lubbe jaargetijde, Bertus v. Vliet Jaargetijde, overleden ouders Vreeswijk -v. Leeuwen, Annie v.d. Burg -v. Veen, Arie en Rika v. Santen- Verhagen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong v.d. Poel,  Corrie Groeneweg -v.d. Kerkhof, Piet Janson, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest –Nederpelt, Nel Verhagen – Kerkvliet, Jaap van Es en Sjaan van Es van Santen.

Kerkhulpen                                            Kosters                        Lectoren                             Misdienaars

Zaterdag 8 sept. 19.00 uur                    John O.                         Jan Havik                             geen

Zondag   9 sept. 11.00 uur                     T.v.S                            Cees Bergen                        Ramon v. S/Annika L

Parochiekoor

Dinsdag 11 september a.s. gaan de repetities weer beginnen en wel om 19.00 uur. Dus alle leden worden, na een lange vakantie, weer van harte uitgenodigd. Het zou natuurlijk mooi zijn als er wat nieuwe leden zich aan zouden melden. Dus voelt U zich geroepen! Aarzel niet en kom op dinsdag eens vrijwillig kijken en luisteren.

Met vriendelijke groet het bestuur van het Parochiekoor.

Lenie v. Ruijven