Egel baby-boom

egelEgel-babyboom

Het is weer kraamtijd voor de egels. Dierenbescherming Haaglanden roept samen met de egelopvangcentra in de regio op voorzichtig te zijn met het ‘winterklaar’ maken van de tuin. Dit weekend zijn er bij Egelopvang Den Haag vijf hele jonge egeltjes binnengebracht zonder moeder. Iemand heeft het nestje verplaatst, met alle desastreuze gevolgen van dien. Ook Egelopvang Westland  heeft de eerste kleine ‘verstekelingen’ al binnen.

Helaas zijn drie van de vijf kleine egeltjes overleden. Ze hebben het te lang zonder moeder moeten stellen. Dierenbescherming Haaglanden, die Egelopvang Westland al jaren financieel onderhoudt, en medewerkers van de egelopvangcentra in de regio roepen dan ook iedereen op, om niet zomaar een nest met egeltjes te verplaatsen. Als de moeder de kleintjes in de steek laat, zijn ze ten dode opgeschreven. 

Egeltjes worden zonder stekeltjes geboren en blijven de eerste vier weken in het nest. Moeder zal het nest niet  lang verlaten. Bel de egelopvang of dierenambulance als er een nestje met hele jonge egeltjes ligt zonder moeder, is dan ook het advies van de dierenorganisaties. Het kan zijn dat de moederegel is doodgereden. Na vier weken gaan de kleintjes met moeder mee om te leren wat wel en wat niet eetbaar is. Nat zes tot acht weken verlaat de moederegel haar jongen, die dan in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Omdat egels nachtdieren zijn, gaan deze jonge egels,  net als volwassen egels ’s nachts op pad om eten te zoeken. In deze tijd komt het ook voor dat ze alleen, of met broertjes of zusjes, overdag worden gezien . Meestal is er dan iets aan de hand, en is hulp van de Egelopvang nodig.

Dierenbescherming Haaglanden en de Egelopvangcentra vragen niet alleen particulieren om in deze tijd extra alert te zijn op egeltjes. Ook de gemeenten die veelal met grotere machines aan de slag gaan, kunnen egels in de maaimachine krijgen. Het is zelfs gebeurd dat een nest egeltjes door een medewerker van de gemeente  met een bladblazer door de straat werd geblazen.

Daarom een oproep voor iedereen die buiten in de tuin of in het openbaar groen aan het werk is, let op, het is kraamtijd voor de egels!