Parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Donderdag   20 sept.           20.00 uur     Bijeenkomst van de pastoraatgroep.

Zaterdag      22 sept.           19.00 uur     Geen viering

Zondag        23 sept.            11.00 uur     Eucharistieviering met samenzang   Voorganger Pastoor J.v.d. Bie

Misintenties

Zaterdag 22 sept. 19.00 uur geen viering.

Zondag    23 sept. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Martha Luiten – v.d. Zwaan, Cor Janson, overleden broers en zus, voor de overledenen, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Corrie Groeneweg – v.d. Kerkhof, Piet Janson, Jet Overdevest – Rijneveen, Riet Oliehoek – de Haas, Gerard Pijnaker, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Francina Overdevest –Nederpelt, Nel Verhagen – Kerkvliet.

 

Kerkhulpen                             Kosters                        Lectoren                            Misdienaars

Zaterdag   22 sept.   19.00 u    Adriaan H.                   geen                                     geen

Zondag     23 sept.   11.00 u    Adriaan H.                    Jan v. Rijn                              Bart v S/     Simon v Es

Dopen Wilt u uw kind laten dopen! Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering datum is vastgesteld op 11 november, opgave via het secretariaat van de parochie.