parochieberichten

 

Overleden Mw. M.C.M.Mooijman van Veen in de leeftijd van 90 jaar.

Weekvieringen in de  RK H.Laurentius Parochie.

Woensdag   26 sept.            09.00 uur     kerkschoonmaak iedereen is welkom.

Vrijdag         28 sept.            10.30 uur     Eucharistieviering voor Mw. M.C.M. Mooijman v. Veen, waarna de begrafenis in          Leidschendam

                                                                 Voorganger Pastoor J.v.d. Bie.

Zaterdag     29 sept.            19.00 uur     Woord- en communieviering met EMS koor. Voorganger Mw. M. Turk.

Zondag       30 sept.            11.00 uur     Woord en communieviering met samen zang. Voorganger Mw. M. Turk

Misintenties

Zaterdag 29 sept.19.00 uur Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Hans de Winter, Jan v. Rijn, overleden ouders v. Rijn – v. Swieten, overleden ouders v.d. Hulst – Kempen, Gerard Pijnaker, Bas v.d. Helm, Gerard van Rijn, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Francina Overdevest –Nederpelt, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet.

Zondag 30 sept. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico v. Boheemen, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Martha Luiten – v.d. Zwaan, Piet Roeling, Ge Hoogervorst, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, voor de vrede, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong -v.d.Poel, Corrie Groeneweg – van den Kerkhof,  Piet Janson, Riet Oliehoek – de Haas,  Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet.

Kerkhulpen                                Kosters      Lectoren            Misdienaars

Zaterdag   29 sept.   19.00 u     John O.       geen                   geen  

Zondag     30 sept.   11.00 u     John O.       Cees Bergen      Yvet Z / Joost  v. B.

Mededeling van uit het secretariaat

Kerkschoonmaak

Woensdag 26 september gaan wij weer de kerk een grote beurt geven. Iedereen die hier zijn steentje aan bij wil dragen is van harte welkom, de koffie met…. staat klaar, en u kent het spreekwoord: “vele handen maken licht werk”.

Werkgroep Schone Kerk   Corrie v. Santen.