KBO Nieuwsbrief okt

 

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Nieuwsbrief oktober

Boottocht met KBO Stompwijk/Zoeterwoude

13 september werd er weer van wal gestoken met “Groene Hart Cruises“, een boot vol KBO leden, het weer was redelijk en de stemming was prima, we hadden er allemaal zin in. De schipper moest ons voor wat de bestemming betreft, mededelen dat de Rijn helaas gestremd was zodat de bestemming niet Gouda maar Delft werd. Het kon de pret niet drukken, er was daar die dag markt en met een wandeling door het centrum was er genoeg te zien. KBO Zoeterwoude had deze dag weer prima geregeld en de bediening was in één woord af. Zoals altijd werd er ook deze keer een loterij gehouden onder de aanwezigen, wat de oorzaak is kan ik niet vaststellen maar het viel wel op dat Stompwijk niet geheel onbedeeld naar huis toe ging. De belangstelling onder de leden voor een vaarticket was zeer groot, u bent gewaarschuwd voor volgend jaar.

Kaarten en rummicub spelen met Zoeterwoude

Donderdag 27 september kwam KBO Zoeterwoude op bezoek voor een gezellige middag klaverjassen en rummicub in het Dorpshuis. Met een goed gevulde zaal zijn wij met elkaar de degens gaan kruisen, dit resulteerde in de volgende uitslagen.

Klaverjassen:

1e Jan v. Rijn                        5418 p                                         2e Bep v. Rijn                                 5175 p

3e Corrie Rotteveel              5089                                            4e G v.d. Hoeven                           4979

5e Riet Lelieveld                  4979                                             6e Sjaak v. Rijn                             4972

7e A v.d. Voort                    4906                                             8e Annie Olijhoek                          4904

9e  Koos v.d. Poel               4893                                          10e Janus Droogh                            4833

Gemidd. Leo v.d. Ham         4488                                          poedelpr. Otto Havik                       3910

 

Rummicub spelen

1e  Rita v.d. Meer                42 p                                        2e Nel Hoogervorst                           46 p

3e  Mevr. Hoogenboom       54                                          4e Cor Hagen                                     55

6e Tiny Ammerlaan- Berg    75                                          7e Mevr. N v.d. Hoeven                     147

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en tot 25 oktober in huize Emmaus.

Ontmoetingsdag  dinsdag 23 oktober 

De KBO – leden kunnen zich nog steeds opgeven voor de ontmoetingsdag dinsdag 23 oktober. Wij bieden u een gezellige dag aan die start om 10.00 uur in de H. Laurentiuskerk met een eucharistieviering voor een stukje bezinning, daarna steken wij over naar het Dorpshuis waar we worden ontvangen met koffie met gebak. Na de koffie gaan wij een drankje nemen tot de lunch geserveerd wordt, deze is zoals gewoonlijk weer heerlijk verzorgd door medewerkers van het etablissement. Voor de middag hebben wij, denken wij, eenleuk gezelschap gevonden om ons te vermaken met zang en voordracht.

We sluiten af met een drankje. Geef u snel op voor deze dag, de kosten bedragen € 25,— per persoon. Zowaar het kan het er allemaal voor dit bedrag, schroom niet en kom.

Het verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken T.N.V  KBO – Stompwijk op RABO rekening 375349243 of contant betalen bij het bestuur.

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,                                     

sec. Antoon v. Santen