Collecte Dierenbescherming

collecte dierenbeschermingCollecte Dierenbescherming

Van zondag 30 september t/m zaterdag 6 oktober houdt de Dierenbescherming haar jaarlijkse collecte. Dieren zijn letterlijk de zwaksten in de samenleving en de Dierenbescherming komt voor ze op. De organisatie is daarbij sterk afhankelijk van de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Volgens Diana van der Lely, regiodirecteur van de Dierenbescherming afdeling Haaglanden is de jaarlijkse collecte een onmisbare bron van inkomsten. “Met de opbrengst van de collecte worden de diverse activiteiten gefinancierd. Zo pakken we dierenverwaarlozing en -mishandeling aan met een eigen inspectiedienst en dragen we zorg voor een goede opvang. Maar we proberen dierenleed vooral te voorkomen. Bijvoorbeeld via publieksvoorlichting zoals aan kinderen via onze jeugdclub ‘Kids for Animals’. Ook proberen we dierenwelzijn op de provinciale en gemeentelijke politieke agenda’s te krijgen. We hopen dan ook van harte dat onze collectanten op een gulle bijdrage mogen rekenen.”