De Zondagmiddag in het Dorpshuis

De Zondagmiddag in het Dorpshuis

De afgelopen periode hebben we met een aantal vrijwilligers geprobeerd de zondagmiddag in het Dorpshuis vorm te geven. Door het gering aantal bezoekers schorten we deze activiteit op.

Jetty Noordij