Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

 

In 2009 hebben veel mensen binnen en buiten Stompwijk aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. De eerste loting vind plaats 3 jaar na uitgifte vervolgens ieder jaar. Dit betekent dat in het jaar 2012 de eerste uitloting plaats vindt en in het jaar 2021 de laatste uitloting.  Op dinsdag 6 november heeft de eerste uitloting plaatsgevonden. Door pastoor J.A. de Bie werd, onder toeziend oog van de gehele restauratie commissie, het cijfer 8 (acht) getrokken.  Heeft u één of meerdere obligaties met een acht als laatste cijfer van het uitgiftenummer dan kan u deze obligatie(s) omwisselen in geld. De obligaties met het uitgelote cijfer 8 kunnen ook op een later tijdstip verzilverd worden. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden in de pastorie van de kerk in Stompwijk gedurende de hele maand november. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening.

Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Restauratiecommissie Laurentiuskerk