Uitnodiging voor ouderavond Maerten v,d. Veldeschool

Uitnodiging voor de ouderavond over de nieuwe schooltijden op de Maerten van den Veldeschool

Beste ouders/ verzorgers,

In de afgelopen maanden hebben wij u enkele malen geïnformeerd over de noodzaak om vanaf het schooljaar 2013-2014 het lesrooster aan te passen.

Wij willen alle ouders met kinderen in de groepen 1 t/m 7 én de ouders van onze toekomstige leerlingen nadrukkelijk betrekken bij het maken van de juiste keuze. Daarom willen wij op dinsdagavond 20 november met u in gesprek gaan over enkele  thema’s die met de schooltijden te maken hebben.

Aan de hand van een aantal stellingen gaat u op deze avond in wisselende groepjes met elkaar in gesprek. Wij willen de mening en visie van u als ouder horen. In een prettige en open sfeer, waarin respect is voor ieders mening, zullen we de stellingen bediscussiëren. 

De avond begint om 20.00 uur en zal om 22.00 uur afgelopen zijn.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

· Welkom en korte uitleg over het doel van de avond

· Uitleg van het traject

· 3 discussierondes in kleine, wisselende groepen

· Terugkoppeling naar aanleiding van de discussies

· Afsluiting

Voor de organisatie van deze avond is het van groot belang dat wij weten op hoeveel deelnemers wij mogen rekenen.

Wilt u zich daarom aanmelden via info@maertenvandenvelde.nl

Vermeld u daarbij:

Uw naam

Aantal personen

Naam/namen kinderen

Wij verwachten uw aanmelding uiterlijk 14 november.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep, Peter Witteman