Openbare vergadering van de Adviesraad

 

donderdag 29 november, 20.00 uur

Op donderdag 29 november aanstaande is er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal woningbouwvereniging Vidomes een presentatie geven. Daarnaast zullen diverse projecten uit de gebiedsvisie aan de orde komen:  planvorming Verbindingsweg, voortgang Kulturhus en reconstructie Stompwijkseweg.  In de Dorpsketting van 25 november zal de agenda worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Toelichting op nieuwe dienstregeling donderdag 29 nov, 19.00 u

Voorafgaand aan de bijeenkomst van de Adviesraad zal door een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland (en wellicht Arriva) om 19.00 uur een toelichting worden gegeven op de nieuwe dienstregeling van de bus.

Namens de Adviesraad,

Aad Janson, secretaris