Genmeenteraad verhoogt OZB

Gemeenteraad verhoogt OZB

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft bij de begrotingsbehandeling de OZB tarieven voor 2013 verhoogd. Een motie van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) om de tarieven in 2013 gelijk te houden werd verworpen. Als de motie was aangenomen, dan was er sprake geweest van een lagere OZB-aanslag voor inwoners en ondernemers als gevolg van de dalende prijzen voor huizen en bedrijfspanden. De andere partijen in de gemeenteraad vonden het niet nodig om inwoners en ondernemers door een verlaagde OZB aanslag financieel tegemoet te komen. De begroting 2013 laat nu een overschot van circa 1,5 miljoen euro zien.