parochieberichten kerst

 

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochiekern

Donderdag  20 dec.                                  10.00 uur        Kerstviering van de KBO met parochie/eigentijds koor

                                                                                        voorganger Pastoor J. v.d. Bie

                                                                  13.30 uur      Kerstviering van de Maerten v.d. Veldeschool.

zondag       23  dec.                                   11.00 uur      4e zondag van de advent, Eucharistieviering met

                                                                                       samenzang, voorganger pastoor L. Banning. 

maandag    24 dec.                                    19.00 uur      Gezinsviering met kinderkoor

                                                                                       voorganger Mw. Marianne Turk

                                                                   21.30 uur     Kerstnachtmis Eucharistieviering met het EMS koor

                                                                                       voorganger pastoor L. Banning

 Dinsdag  25 dec.                                        11.00 uur   1e Kerstdag Eucharistieviering met parochiekoor

                                                                                       voorganger pastoor J.v.d. Bie.

Woensdag   26 dec.                                     11.00 uur   Kindje wiegen met koekdelen, gebedsviering met samenzang.

                                                                                       voorganger Mw. M. Turk/L.Hoogenboom.

Zaterdag     29 dec.                                      19.00 uur   geen viering.

Zondag       30 dec.                                       11.00 uur   Eucharistieviering met samenzang 

                                                                                        voorganger Pater L. van Ulden ofm.

Maandag     31 dec.                                       19.00 uur   Oudjaarsviering vervalt 

Dinsdag       1  jan.                                        11.00 uur   Gebedsviering met parochiekoor, na de viering

                                                                                         Nieuwjaarwensen met wat lekkers?

                                                                                         voorganger Mw. Marianne Turk.

Misintenties

Zondag 23 dec.11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Corrie Groeneweg – v d Kerkhof, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen,  Gerarda de Jong – v.d. Poel, Riet Oliehoek – de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Sjaak Vurens en Antoon Lelieveld.

Kerstvieringen

Maandag 24 dec.19.00 uur Kinderviering, Voor de overleden weldoeners van de parochie, Nico v Boheemen, Piet Roeling, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, voor de vrede, Gerard v. Rijn, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Jos Janson, voor een spoedig herstel, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, overleden ouders v. Marwijk – v. Santen, Gerard Pijnaker, Cor Caspers, Jet Overdevest – Rijneveen, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Corrie Groeneweg – v d Kerkhof, Riet Oliehoek – de Haas, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Sjaak Vurens en Antoon Lelieveld.

Maandag 24 dec. Nachtmis , 21.30 uur, Voor de overleden weldoeners van de parochie, Engelbertus en Catharine Onderwater – v.d. Ploeg, Hubertus Onderwater, Johannes en Geertruida Berg – Hoogeveen, Toon en Gerarda Knijnenburg v.d. Lubbe, Treesje en Sjors Knijnenburg, Antoon Lelieveld, Elisabeth Maria Lelieveld – v. Veen, Frans Koorevaar, Wout Brugman, Nico v. Boheemen, Bert de Jong, Lena de Jong – v.d. Geest, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Gerard Put, Kees Luk, Riet Hilgersom – v.d. Post, Truus Hilgersom – Verhart, Jan v. Rijn, overleden ouders v. Rijn – v. Swieten, overleden ouders v.d. Hulst – Kempen, Joop Olijhoek, Piet Roeling, Ton en Carla v.d. Bosch, Jeanne v.d.Bosch – v. Haaster, Cors v.d. Bosch, Jan Hubert Frauenfelder, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen – v. Paassen, Thea v. Wijk – v. Leeuwen, Cors Oudshoorn, Willem Zandbergen, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Fam. Oudijk, Fam v. Velzen – Snoeker, voor een spoedig herstel van een operatie, Tiny Bergen – Bunschoten, overleden ouders v. Marwijk – v. Santen, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Jaap en Sjaan van Es– van Santen, Aad en Nel Oliehoek- v.d.Ploeg, Nico de Heij, Gijs en Rie Onderwater, Fran Overdevest – Nederpelt, Cor  Caspers, Antoon de Winter,  Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Riet Oliehoek – de Haas, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Sjaak Vurens en Antoon Lelieveld.

Dinsdag 1e kerstdag 25 dec.11.00 uur. Voor de overleden weldoeners van de parochie, Martien v. d. Bos, To v.d. Bos – de Vrede, overleden ouders Turkenburg – v.d. Krogt, Piet Janson, Barry v. Bohemen, Nico v. Boheemen, Corrie v. Leeuwen – v.d. Zijden, Eric v. Beek, Bertus v. Vliet, Jan v.d. Krogt, Piet Roeling, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Arie Marie en Kees Olsthoorn, Gé Hoogervorst, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, Kees v. Dijk, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, voor de zieken, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, overleden ouders v. Os- Verbeek, voor een spoedig herstel, Tiny Bergen- Bunschoten, Nellie v.d. Helm – Havik, overleden ouders v. Marwijk. – Santen, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Corrie Groeneweg – v den Kerkhof, Piet Janson, Nico de Heij, overleden ouders v. Vliet – v. Leeuwen, To Olsthoorn, Gon Scholtes – Knijnenburg, Gijs en Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk, Antoon de Winter, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen,  Riet Oliehoek – de Haas, Cor Caspers, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Sjaak Vurens en  Antoon Lelieveld.

Zondag 30 dec. 11.00 uur. Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jan Koevoet, Antoon de Winter, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Corrie Groeneweg – v den Kerkhof, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten v. Leeuwen,  Gerarda de Jong – v.d. Poel, Riet Oliehoek – de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Sjaak Vurens,en Antoon Lelieveld.

Dinsdag 1 jan. 11.00 uur. Voor de overleden weldoeners van de parochie, Kees Overdevest, Jet Overdevest – Rijneveen, Nico v. Boheemen, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, Bertus v.Vliet, Jan v.d. Krogt, Piet Roeling, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, Martien v. d. Bos, To v.d. Bos – de Vrede, Magda v. Santen – v. Paassen, voor de overledenen, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Jan v.d. Krogt, Gerarda de Jong – v.d. Poel, overleden ouders v. Vliet – v. Leeuwen, Nico de Heij, To Olsthoorn, Corrie Groeneweg – v den Kerkhof, Tiny Bergen – Bunschoten, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Antoon de Winter, Gerard Pijnaker, Piet Janson,  Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen,  Riet Oliehoek – de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Sjaak Vurens en Antoon Lelieveld.

  Kerkhulpen                                        Kosters                            Lectoren                    Misdienaars

Donderdag 20 dec. 10.00 uur               A.v.S.                                 Jan v. Rijn                  A.v.S

Zondag 23 dec.      11.00 uur               John O.                               Paula v. H                Bart v. S/Simon v. E.

Maandag 24 dec.   19.00 uur               Adriaan H.                          geen                         geen

                             21.30 uur                 A.v.S                                  geen                        Ramon v. S/ Annika L.

Dinsdag 25 dec.     11.00 uur                John O.                              J v. Rijn                    Kim Am./ Joost v. B.

Woensdag 26 dec. 11.00 uur               Adriaan H.                           geen                       geen

Zondag 30 dec. 11.00 uur                    A.v.S                                  Nel Klijn                     Asley J. / Inge R.

Dinsdag   1 jan. 11.00 uur                   Adriaan H.                           Cees Bergen             geen