Kerstviering KBO 20 december in het BLesse Paard

KBO kerstvieringKerstviering KBO 20 december in Het Blesse Paard

Op donderdag 20 december vierde het KBO Stompwijk Kerstfeest. Het begon met een viering de kerk met pastoor van der Bie. Na een mooie viering trokken we met z’n allen naar het Partycentrum “Het Blesse Paard”.

De voorzitter heette een ieder welkom en in het bijzonder pastoor van der Bie en mevrouw Els Daamen, secretaris van KBO Zuid Holland.

Na een heerlijk kopje koffie met gebak, kwam de stemming er al snel in. En bij de borrel werd het een ieder duidelijk waarom er een afgevaardigde van KBO Zuid Holland in ons midden was. We hebben 2 leden/vrijwilligers die zijn gestopt met het vervoeren van niet mobile leden, na een tijd van 17  jaar en één meer dan 40 jaar. Wat natuurlijk geweldig is, die lange tijd dat zij het vervoer hebben geregeld. Zij, Paula van der Arend en Ida de Winter, kregen een KBO hanger omgehangen. Van KBO Stompwijk kregen zij een enveloppe met inhoud en een mooi kerstboeket.

Tijdens het kerstdiner, wat trouwens voortreffelijk was,  werden we verwend met  een optreden van Arie Paardekoper  en zang van zijn dochter Sandra. Er was trouwens nog een gastoptreden van een bekende Stompwijker, wiens naam wij niet noemen, omdat een ieder dat wel weet. Beiden optredens waren zeer sfeervol.

Aan het slot was Jan van de Bos uiteraard van de partij met zijn zegje. Hij vond dat het weer een gigantische dag was geweest, en hoopte dat wij allemaal volgend jaar in gezondheid dit weer mochten mee maken.

Nel van der Zwan, namens het bestuur

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen in Stompwijk wenst haar leden en donateurs voor 2013 veel heil en zegen toe voor u en uw naasten.

Dat wij in 2013 elkaar weer gezond mogen ontmoeten in de activiteiten die wij in het komend jaar voor u gaan organiseren.

Namens het bestuur van KBO – Stompwijk,

Secretaris, Antoon van Santen