parochieberichten

 

Overleden: Gerardus Theodorus van Santen in de leeftijd van 84 jaar

Weekvieringen in de RK Parochiekern H. Laurentius

Donderdag 31 jan.                         20.00 uur                    Bijeenkomst van de wijkcontacten

Vrijdag        1 febr.                        10.30 uur                     Eucharistieviering voor  Gerardus van Santen

                                                                                          waarna bijzetting in het familiegraf op het kerkhof naast de kerk

                                                                                           Voorganger pastoor J. v.d. Bie

Zaterdag     2  febr.                        19.00 uur                     geen viering

Zondag       3  febr.                         11.00 uur                     Eucharistieviering met parochiekoor

                                                                                           Voorganger Pastoor L. Banning.

                                                         11.00 uur                  Voorbereiding 1e communiekanten

Misintenties

Zondag 3 februari.11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Corrie Groeneweg – v. d. Kerkhof Jaargetijde, Piet Janson Jaargetijde, Nico v. Boheemen, Leo Luiten, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, Niek v. Schie, Annie v.d. Burg – v. Veen, Jan Hubert Frauenfelder, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Gerard Pijnaker, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Casper, Dora Disseldorp –Luk, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Nico de Heij, Gijs en Rie Onderwater, To Olsthoorn, Riet Oliehoek – de Haas, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman -v. Veen, Arend v. d. Voort.

Kerkhulpen                              Kosters         Lectoren            Misdienaars

Zaterdag 2 febr.     19.00 uur      Adriaan H.    geen               geen

Zondag   3 febr.     11.00 uur      Adriaan H.    Paula v. H      Ashley J./Inge R.

Wijkcontact vergadering

Donderdag 31 januari is er een bijeenkomst van de wijkcontactpersonen in de pastorie. We beginnen om 20.00 uur, tot dan.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn