Nieuwe stap in realisatie Kulturhus

 

Er komt een aangepast plan voor de bouw van het Kulturhus in Stompwijk. In het Kulturhus gaan het Dorpshuis, de bibliotheek aan de Vliet, Kinderopvang Zoeterwoude, jongerenvereniging Asafoetida en basisschool Maerten van der Velde samenwonen onder één dak. In tegenstelling tot een eerder plan, wordt nu uitgegaan van volledige nieuwbouw. De organisaties hebben een programma van eisen opgesteld en afspraken gemaakt over de toekomstige beheerorganisatie en de exploitatie. Ook zijn de ruimtelijke kaders opgesteld. Het plan wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring. De planning is dat eind 2014 het Kulturhus is gerealiseerd.

Belangrijke voorziening

Het Kulturhus is een belangrijke voorziening in Stompwijk die de vitaliteit en leefbaarheid van Stompwijk waarborgt en Leidschendam-Voorbug tot een aantrekkelijke groene woonstad maakt.

Wethouder Gregor Rensen is dan ook blij met deze mijlpaal: “Voor de gemeenschap en toekomst van Stompwijk is het Kulturhus van groot belang. En ik geloof absoluut in het nu bereikte resultaat. Ik ben vooral onder de indruk van de toekomstige gebruikers die er samen hun schouders onder hebben gezet om dit nieuwbouwplan te realiseren en tot een succes te maken. Een mooi voorbeeld van zelfwerkzaamheid. Daardoor is er meer mogelijk geworden dan eerder verwacht.”

Regierol gemeente

De gemeente heeft in dit project de rol van regisseur en waarborg voor de financiering. Zij wil de ontwikkeling van het Kulturhus bij voorkeur overlaten aan het schoolbestuur Panta Rhei (waarvan de Maerten van de Veldeschool onderdeel is). Op de locatie van het huidige Dorpshuis, bibliotheek en de kinderopvang, komt in de toekomst ruimte voor woningbouw.

Voor meer (pers)informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Sandra van Vianen, telefoon (070) 300 9104, of e-mail si.van.vianen@leidschendam-voorburg.nl