KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Actie Arriva buslijn,

Het bestuur hoort via gesprekken met mensen steeds weer klachten over buslijn 365 die nu over de provinciale weg 206 rijdt. Gevraagd is om deze klachten door te geven aan de mensen die hier actief mee bezig zijn, tot op heden hebben wij nog geen enkele concrete klacht ontvangen.

Klachten melding

Een klacht kunt u melden op telefoonnummer 071-5804342 of 071-5801538

met vermelding van wat de klacht inhoudt (bv. bus stopte niet maar reed gewoon door, maar ook, ik kan deze afstand niet lopend meer halen naar de halte, ik kan mijn fiets er niet stallen, enz.)

Voor elke klacht geldt datum en tijd noteren en doorgeven naar bovenstaande telefoonnummers.

Deze klachten verzamelen wij om deze in de maand mei aan te bieden aan Arriva. Dan hebben wij een evaluatie bespreking met betrokken partijen, waar we onze (uw) klachten kunnen bespreken.

Wij hopen met de adviesraad en de gemeente dan resultaat te bereiken zodat de bus weer minimaal een keer per uur de Meerlaan aan doet.

Wij wachten op uw reactie!.

Bedevaart naar onze lieve vrouwe van Den Bosch

Dinsdag 14 mei krijgt u de gelegenheid om deel te nemen aan de Bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe van Den Bosch. Het lijkt misschien wat vroeg, deze aankondiging, maar in de volgende Nestor wordt hier uitgebreid over gepubliceerd, zodat dit voorbericht u alvast alert maakt op deze prachtige dag. Bij voldoende deelname komt de bus naar Stompwijk.

Het bestuur van  KBO Stompwijk