ParochieKern-berichten H. Laurentius

kerkParochieKern -berichten H.Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Woensdag  20 febr. 19.00 uur  Avondwake voor Wilhelmus Suyten

Aansluitend gelegenheid om te condolerenDonderdag 21 febr. 10.30 uur   Eucharistieviering voor Wilhelmus Suyten, 

Aansluitend begeleiden we Wim naar zijn plekje op de begraafplaats.

                                              Voorganger Em. Pastoor H.v.d.Plas.

       20.00 uur  Bijeenkomst van de pastoraatgroep.

Zaterdag  23 febr.   19.00 uur  geen viering

Zondag    24 febr.   11.00 uur   Eucharistieviering met samenzang

                                      Voorganger pastoor L. Banning

Misintenties

Zondag 24 februari 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Adriana Margareta v. Marwijk – v. Santen Jaargetijde, Jan Kerkvliet, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Arie, Marie en Kees Olsthoorn, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch –v. Haaster, Ton en Carla v.d Bosch, Gé Hoogervorst, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Francisca Overdevest – Nederpelt, Cor Casper, Dora Disseldorp – Luk ,Sjaak en Anja v. Santen – Koot , Gijs en Rie Onderwater, To Olsthoorn, Riet Oliehoek – de Haas, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman v. – Veen, Gerrit van Santen, Frans Groen in ’t Woud.

Kerkhulpen                                                Kosters                        Lectoren                    Misdienaars

woensdag 20 febr. 19.00 uur                     A.v.S                              geen                                 geen   

Don. Dag  21 febr.  10.30 uur                     Adriaan H                      geen                                 geen   

zaterdag   23 febr.  19.00 uur                    Adriaan H                      geen                                  geen

Zondag    24 febr.   11.00 uur                    Adriaan H.                   Nel Klijn                             Kim Amm./ Joost v.B

 

Mededeling van uit het secretariaat

Vastenactie voor Ghana!

Dit jaar gaat de MOV – groep Stompwijk nog een keer de scholenbouw in Ghana ondersteunen.

Wat houdt deze actie in? Misschien herinnert u zich nog dat wij de vorige 2 jaren deze scholenbouw ook ondersteund hebben. Pater Valatin en pater Augustin konden de bouwkosten à € 140.000,- niet uit eigen middelen bekostigen zonder hulp van buiten. Daarom heeft de vastenactie Cordaid zich drie jaar verbonden om dit project samen met de bevolking van Kumasi te verwezenlijken. De school staat er inmiddels. Er zitten inmiddels 500 leerlingen op die een opleiding krijgen om in hun eigen bestaan te voorzien. Echter in de afwerking is nog veel te doen. Er zitten nog geen ramen in. Elektra, sanitair en het afwerken van de wanden kunnen mede door onze bijdrage verwezenlijkt worden. Wij rekenen op u om met uw bijdrage deze leerlingen een kans te geven om een vak te leren.

Vastenmaaltijd

Daarom vindt er donderdag 28 februari een Sobere vastenmaaltijd plaats in het Dorpshuis. U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom om hier aan deel te nemen. Wij rekenen erop dat de maaltijd die u thuis uitspaart in geld omzet voor de school in Ghana.

Graag aanmelden op telefoonnummer 071-5802059 of 0715804342.

Wij hopen dat u zich in grote getale aanmeldt, wij hebben genoeg plaats.