Verlies reis- of identiteitspapieren voortaan melden bij de gemeente

 

Vanaf maart kunnen inwoners van Leidschendam-Voorburg bij de gemeente aangifte doen van diefstal of vermissing van hun paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Zij hoeven hiervoor niet eerst naar de politie. Wethouder Bruines (Dienstverlening): “Bij de aanvraag van het nieuwe document bij de gemeente, wordt de aangifte van vermissing direct meegenomen. Deze vereenvoudigde procedure betekent een snellere dienstverlening voor inwoners. En daar doen we het natuurlijk voor. ” 

Aangifte van vermissing is verplicht, ook als men geen nieuw document aanvraagt. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig wel aangifte te doen bij de politie. Inwoners die een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart nodig hebben, maken digitaal of telefonisch een afspraak met de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.lv.nl/loket