Parochieberichten

ParochieKern -berichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

Woensdag 13 maart 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang

                                                 Voorganger Pastoor v.d. Bie

Zaterdag   16 maart 19.00 uur  Gebedsviering met samenzang

                                                  Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag     17 maart 11.00 uur  Gebedsviering met samenzang

`                                    Voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties

Zaterdag 16 maart 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico v. Boheemen, Antoon de Winter, Wim Suijten.

Zondag 17 maart 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, To Olsthoorn jaargetijde, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Gé Hoogervorst, Magda v. Santen – v. Paassen, Wim Suijten, Jet Overdevest – Rijneveen, Francisca Overdevest – Nederpelt, Cor Casper, Dora Disseldorp –Luk, Gijs en Rie Onderwater, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Frans Groen in ’t Woud, Wim Suijten, Gerarda Knijnenburg-van der Lubbe

Kerkhulpen                                  Kosters        Lectoren             Misdienaars

Zaterdag 16 mrt.  19.00 uur        A.v.S             Paula v. H                   geen

Zondag   18 mrt.  11.00 uur        Adriaan H.     Cees B.                       geen

Mededeling van uit het secretariaat

Vastenactie voor Ghana !

De komende weken worden de vastenzakjes (enveloppen) die bijgevoegd waren in de Dorpsketting door de wijkcontactpersonen en vrijwilligers, bij u opgehaald. In de kerk vindt u tevens een collectebus om hier eventueel uw zakjes of bijdrage te deponeren.

Deze actie wordt door Cordaid vastenactie ondersteund, dit betekent dat de opbrengst geheel ten goede komt aan het project scholenbouw Ghana 

Stille Omgang 2013

Vanuit de  parochie H. Petrus en Paulus bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de bedevaart naar de ´Stille Omgang` in Amsterdam.

Deze vindt plaats in de avond/nacht van zaterdag op zondag 16 en 17 maart.

De bedevaart begint 20.45 uur met een gebedsviering in de H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19 te Leiden. Hierna vertrekt de bus naar Amsterdam, de kosten bedragen €10,00 te voldoen in de bus. Om 02.30 uur zijn we weer terug op de plaats van vertrek. Voor opgave e-mail stilleomgangleiden.nl of

telefoonummer 071-5120901, J.W.A.Bakermans.  MOV – Stompwijk.

Aanmelden voor de voorbereiding op het H. Vormsel vóór 17 maart!

Ook dit jaar kunnen jongelui zich weer voorbereiden op het H. Vormsel. De leerlingen van groep 8 hebben hierover een brief ontvangen. Leerlingen die niet op de Maerten van de Veldeschool in groep 8 zitten, maar toch graag mee willen doen kunnen zich aanmelden door een briefje met hun naam, adres en e-mailadres in de brievenbus van de pastorie te doen of een e-mail te sturen naar ondergetekende. Omdat we met de voorbereiding willen beginnen de aanmelding graag indienen vóór 17 maart. Een e-mail naar ondergetekende is ook voldoende.

Het vormsel wordt dit jaar door de bisschop toegediend op zaterdag 8 juni.

Marianne Turk

Marianne.turk@casema.nl