Rijnlandroute

Besluit provincie inzake de RijnlandRoute dramatisch voor recreatiegebied Vlietland!

Op dinsdag 19 maart jl. heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een besluit genomen inzake de exacte ligging van de Rijnlandroute en de aansluiting op de A4, dat dramatisch slecht uitpakt voor het gebruik en de toekomst van het recreatiegebied Vlietland en de Oostvlietpolder. Inmiddels hebben zowel de gemeente Leidschendam-Voorburg als andere direct bij Vlietland betrokken partijen verontwaardigd gereageerd op dit besluit. Toen de Provincie Zuid-Holland vorig jaar koos voor een tracé van de RijnlandRoute op slechts 80 meter afstand van Vlietland en zelfs deels dwars door het recreatiegebied heen, werd gezegd dat dit een ‘voorlopig ontwerp’ betrof dat ‘verdere inpassing en optimalisatie behoefde’. Omdat de provincie vervolgens niet met concrete voorstellen kwam voor inpassing van deze nieuwe vierbaansweg, hebben bij het recreatiegebied betrokken partijen de voor Vlietland meest noodzakelijke inpassingen laten ontwerpen. Dit ter voorkoming van de allerergste overlast -door lawaai, stank, luchtvervuiling en lelijk uitzicht- voor dit grootste recreatiegebied van de provincie Zuid-Holland, waar jaarlijks meer dan een miljoen mensen komen. Naar nu blijkt heeft de provincie geen van deze voorstellen overgenomen. Directeur Bart Alting van Vlietland zegt desgevraagd te hopen dat de verantwoordelijke statenleden van de provincie Zuid-Holland en de politici in omringende gemeenten, waaronder met name Leiden, het grote belang van Vlietland voor hun inwoners zullen onderkennen en mee zullen strijden voor het behoud van Vlietland als hoogwaardig, openbaar en gratis toegankelijk recreatiegebied.

 

Bart Carpentier