Carnavalsvereniging de Gaanders

Carnavalsvereniging de Gaanders

C.V. De Gaanders nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering op woensdag 15 mei in Het Blesse Paard om 20.00 uur.

Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur.

Aftredend is huidige voorzitter Jos de Groot. Hij stelt zich niet meer herkiesbaar voor deze of een andere functie. Het bestuur draagt als vervanger Peter Bregman voor als nieuwe voorzitter. Tevens draagt het bestuur Marnix van Bemmelen en Jos Olyhoek voor als nieuwe leden van het bestuur.

Tijdens de vergadering zal ook het motto voor het komende carnavalsseizoen door de leden bepaald worden. Nieuwe voorstellen zijn vooraf in te dienen bij het bestuur van De Gaanders.

Alle leden zijn van harte welkom vanaf 20.00 uur in De Bles.

Bestuur C.V. De Gaanders