Het is fantastisch dat we een nieuw Kulturhus én een nieuwe school krijgen”

frank vd voort

 

‘Ontzettend goed nieuws’, zegt Frank van der Voort, bestuurslid van Stichting Dorpshuis Stompwijk over de komst van het Kulturhus. In zijn functie vertegenwoordigt hij een groot aantal onderhuurders zoals de KBO, stichting Asafoetida (BeatZ) en de fanfare.  

“Aanvankelijk was er de nodige scepsis richting het Kulthurhus, maar we willen allemaal een toekomstvaste voorziening. Daarom zijn we actief doorgegaan. Het mooie is, met de nieuwe plannen krijgen we nu én een nieuw Kulturhus én een nieuwe school. Dat is fantastisch nieuws in deze tijd.”   

Efficiënter benutten van ruimtes

Van der Voort denkt dat de kracht van het nieuwe voorstel voorkomt uit het feit dat het gebouw heel efficiënt wordt ingericht. “In het huidige gebouw zien we dat vooral overdag veel ruimtes onbenut zijn. In het nieuwe Kulturhus zijn er meer gebruikers op verschillende tijdstippen, daarmee kun je veel efficiënter werken. Bovendien denk ik dat het bij kan dragen aan de cohesie van het dorp, ofwel aan het goed samenwerken van de verschillende gebruikers. Je hebt elkaar immers nodig om met elkaar af te stemmen.”  

Ontmoetingspunt

Van der Voort hoopt dat meer mensen initiatief tonen om activiteiten te gaan ondernemen in het Kulturhus. “We vinden het leuk als het Kulturhus echt gaat functioneren als ontmoetingspunt. Dat ouders als zij hun kinderen naar school hebben gebracht koffie met elkaar drinken. En dat ouderen en jongeren elkaar meer gaan ontmoeten. Wat wij graag willen, is dat we er als dorpsgenoten met elkaar een succes van maken.”  

Samenwerking constructief en positief

De gedachte achter de intensieve samenwerking is dat je de slagkracht vergroot, aldus Van der Voort. “Je bent simpelweg samen veel sterker dan als ieder het voor zich moet doen. Wat we nu al zien, is dat de samenwerking heel constructief en positief verloopt. Samen maken we een doorkijk naar de toekomst en proberen we in te schatten wat goed is voor ons dorp. De steun van de gemeente is hierin onontbeerlijk. Alle kwesties die er liepen, bijvoorbeeld rondom huren, zijn naar tevredenheid van alle huurders opgelost. Als de gemeente dit niet had gedaan, waren we niet zo ver gekomen. Zij steekt echt haar nek uit voor de realisatie van het Kulturhus. De rol die Gregor Rensen als wethouder hierin speelt, verdient ook complimenten. Hij heeft zijn woord gehouden en de credits zijn dan ook zeker voor hem.” 

De vaart erin houden
“Daarnaast heeft ook Ad van Bavel zich namens het schoolbestuur Panta Rhei heel erg ingespannen, door steeds ervoor te blijven gaan. Zijn doel was volledige nieuwbouw en dat heeft hij bereikt. Zulke acties geven aan ons allemaal energie. Nu willen we vooral de vaart erin houden om het geheel te realiseren. We hebben een lange tijd van praten gehad en nu kunnen we niet wachten tot de eerste paal de grond in gaat.”