Misdienaars uitje

 

 

Afgelopen weekend was er deurcollecte voor het jaarlijkse uitje van de misdienaars. Deze collecte heeft een bedrag van € 196,00 opgebracht. Hiervan gaan ze lekker een dag naar Duinrell. Dit staat gepland op 29 juni.

 Alvast bedankt,

namens de werkgroep misdienaars