Heilig Vormsel

 Afgelopen zaterdag hebben 10 kinderen uit onze parochiekern van de bisschop in de Hartebrugkerk het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Wij feliciteren: Lisa Ammerlaan, Gina Engels, Tjebbe Janson, Lisa Knijnenburg, Inge Rotteveel, Ramon van Santen, Sabrina Schouten, Sharona Schouten, Olaf Verburg en Yvet Zandbergen. 

De bisschop gaf in zijn toespraak aan dat het H. Vormsel niet het einde is van een opleiding, maar juist het begin van een actief leven als volgeling van Jezus. Wij hopen onze vormelingen dan ook nog vaak bij activiteiten in onze parochie te zien.