parochieberichten

Geboren: 17 juni, Fenna Elisa Adriana Hogervorst, dochter en zusje van Ronald, Lisanne en Maud Hogervorst.

Hartelijk gefeliciteerd namens de parochiegemeenschap.

 

Overleden Pastoor H.P.R.A. v.d. Plas in de leeftijd van 81 jaar.

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern H. Laurentius

 Zaterdag     29 juni 10.30 uur         Eucharistieviering voor pastoor v.d. Plas                                                        

                                                           in de St. Jans Onthoofdingskerk    te Zoeterwoude  

Zaterdag     29 juni 19.00 uur              Geen viering

Zondag       30 juni 11.00 uur               Eucharistieviering met samenzang.             voorganger pastor de Gilde

 

Misintenties.

Zondag 30 juni, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerardus en Anna v. Santen – Arkesteijn, Arend en Toos v.d. Voort—in ’t Veen, Gerarda de Jong – van de Poel, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Frans Groen in ’t Woud, Wim Suijten, Herman Bennis, Rie Granneman, Theo van Geijlswijk, Cock v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters.

 

 

Kerkhulpen                             Kosters     Lectoren       Misdienaars

 Zaterdag     29 juni    19.00 u    A.v.S        geen               geen

 Zondag       30 juni     11.00 u   A.v.S        Paula v. H      Ramon v.S/Anika L.