KBO nieuwsbrief juli

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

juli 2013

Belangrijk nieuws over het vervoer naar Leidsenhage v.v. vanuit Stompwijk

Beste inwoners van Stompwijk,

Zoals bekend is er de mogelijkheid, dat een keer in de maand een taxi beschikbaar is voor vervoer naar Leidsenhage in Leidschendam en terug. Dit wordt gecoördineerd door Coby v.d. Geest, we zijn haar dankbaar voor haar inzet.

Het bestuur van KBO – Stompwijk heeft na het bereiken van de vraag naar meer vervoersplaatsen naar deze bestemming contact gezocht met het gemeente bestuur van Leidschendam – Voorburg. De betreffende wethouder heeft hierop contact gezocht met de directeur van de Woej (welzijn oud en Jong) deze heeft weer contact opgenomen met de coördinator van het vervoer in Leidschendam – Voorburg van de Woej, deze heeft het bestuur uitgenodigd voor een gesprek over dit vervoer met als positieve uitslag het volgende vervoersplan voor alle inwoners van Stompwijkers die naar Leidsenhage willen gaan winkelen enz.

Er gaat met ingang van de 2e week van augustus op donderdagochtend een busje rijden van Stompwijk naar Leidsenhage en terug, de kosten bedragen

€ 2,50 per retour. Er kunnen maximaal 8 personen meerijden, rollators en boodschappen wagentjes kunnen ook mee worden genomen. De vertrektijden vanuit Stompwijk mogen de toekomstige gebruikers zelf vast stellen evenals de retour vertrektijd uit Leidsenhage. (voorstel bestuur: vertrek 10.00 uur, retour 14.30 uur)

Er komen 3 opstapplaatsen in het dorp (voorstel van het bestuur: flat Pinksterbloem, oude bushalte tegenover de Coöp, Dorpshuis (het kerkplein), dit zijn voorstellen, deze kunnen nog worden aangepast. Zowaar een zeer positieve uitkomst waarvoor we de betrokken mensen van de Woej zeer dankbaar  zijn. Deze proef gaat drie maanden duren (augustus, september en oktober).

Mocht er behoefte zijn om meerdere keren in de maand te gaan rijden dan is afgesproken dat uitbreiding van het vervoer geen probleem mag zijn.

Aan mevr. Van der Geest wordt gevraagd of zij ook hier de coördinatie van het vervoer wilt blijven verzorgen. 

Gaan er onvoldoende mensen gebruik maken van deze unieke gelegenheid dan hebben we  een prachtig positief initiatief van de Woej (gemeente) laten liggen. Dan komt deze gelegenheid niet gauw meer terug.

Heeft u nog vragen?  Antoon v. Santen 071-5804342