parochieberichten

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

Zaterdag 20 juli 19.00 uur        geen viering

Zondag   21 juli 11.00 uur        gebedsviering met samenzang.

`                                 voorganger Mw. Marianne Turk

Zaterdag 27 juli 19.00 uur       geen viering

Zondag   28 juli 11.00 uur       eucharistieviering met samenzang

                                  Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Misintenties

Zondag 21  juli, 11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, To v.d. Bos -de Vreede, Martien v.d. Bos, Cor Janson, overleden ouders v. Santen – Overdevest, overleden broers en zussen, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Gé Hoogervorst, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen -v. Paassen, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham Jaargetijde, Gerarda de Jong -van der Poel, Cor en Nel  Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman -v. Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Cock v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, pastoor Bert v.d. Plas.  

Zondag 28  juli, 11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Arend en Toos v.d. Voort -in ’t Veen, Gerardus v. Santen, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Gerarda de Jong -van der Poel, Cor en Nel  Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman -v. Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Cock v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, pastoor Bert v.d. Plas.

 

  Kerkhulpen                          Kosters        Lectoren             Misdienaars

 

Zondag 21 juli 11.00 uur         John O.         Nel Klijn                geen

 

Zondag 28 juli 11.00 uur         A.v.S            Jan v. Rijn             geen