Bus vervoer naar Leidsenhage

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk  

KBO nieuwsbrief augustus no. 1

Bus vervoer naar Leidsenhage

Het bestuur van KBO Stompwijk heeft in samenwerking met de Woej (Welzijn Oud en Jong) en in overleg met de wethouder vervoerszaken voor Leidschendam /Voorburg wat betreft de toenemende geïsoleerdheid van Stompwijkers naar omliggende gemeentes, het volgende kunnen bereiken:  

Vanaf de tweede donderdag in augustus gaat er elke maand een busje rijden naar Leidsenhage, om de inwoners van Stompwijk de gelegenheid te geven te shoppen in Leidsenhage enz. Dit vervoer is beschikbaar voor alle mensen uit het dorp (u hoeft dus geen lid te zijn van de KBO – Stompwijk) Er zijn 3 op- en uitstapplaatsen afgesproken. (is eventueel uit te breiden).

Het busje vertrekt om 10.00 uur vanaf de eerste halte plaats.

 1e halteplaats 10.00 uur Pinksterbloem (ingang flat)

 2e halteplaats 10.05 uur de oude bushalte op de Meerlaan voor de COOP.  

3e halteplaats 10.10 uur op het kerkplein bij de kerk, t.o. het Dorpshuis.  

De kosten voor een retour bedragen € 2,50 per persoon, af te rekenen met de chauffeur, dit bedrag kan geen belemmering zijn om mee te rijden. Boodschappenwagentjes en rollators kunnen meegenomen worden.  

Naar Stompwijk vanuit Leidsenhage vertrekt het busje om 14.00 uur.   

Het bestuur heeft Coby v.d. Geest bereid gevonden om als coördinatiepunt de aanmeldingen te gaan verzorgen.

U moet zich bij haar melden als u gebruik wilt maken van deze unieke vervoersmogelijkheid via tel.nr. 5801561.  

Tot slot: Wij hebben met betrokken instanties afgesproken, dat na drie maanden bekeken wordt of het vervoer uitgebreid moet worden. (bijv. 2 maal in de maand) alles is in principe mogelijk.

Blijkt er onvoldoende gebruik te worden gemaakt van deze mogelijkheid, dan heeft u een prachtig initiatief om zeep geholpen, deze kans komt nooit meer terug.

Het bestuur van KBO – Stompwijk