Herinrichting parkeerplaatsen Dotterbloem

Op verzoek van enkele bewoners van Dotterbloem in Stompwijk zijn onlangs de parkeerplaatsen voor de huisnummers 43 t/m 57 heringericht.  Aanleiding hiervoor was dat de straat te smal is om de parkeerplaatsen tegenover de woningen goed te kunnen in- en uitrijden. Bij de herinrichting zijn vijf parkeerplaatsen verloren gegaan. Uit parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerdruk in de Dotterbloem laag is (minder dan 50%), waardoor dit verlies aanvaardbaar wordt geacht.