parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

Zaterdag       31 aug.  19.00 uur    Geen viering

Zondag           1 sept.  11.00 uur   Eucharistieviering met parochiekoor Voorganger pastor J. Olsthoorn

                       14.00 uur    Dopen Nick v. Boheemen, Miel Juffermans,    Tijm Buitelaar.  

                                         Voorganger pastoor Ad v d Helm

Misintenties

Overleden armen en weldoeners v.d. parochie, uit dankbaarheid t.g.v. het 40 jarig huwelijk van Jan en Ria Berg – Onderwater, overleden ouders Onderwater – v.d. Ploeg, overleden ouders Berg – Hoogeveen, Nellie v.d. Helm – Havik, Nico v. Boheemen, Overleden fam. v.d. Arend – Warmerdam, Niek v. Schie, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Kees v. Dijk, Jan Kerkvliet, overleden ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, Magda v. Santen -v. Paassen, Adrianus v. Wijk – Ham, overleden ouders Cor Verhagen – Nel Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten.

 

kerkhulpen                     Kosters          Lectoren              Misdienaars

Zondag 1 sept. 11.00 u    Adriaan H.        Nel Klijn                 Anika Luk/

                                                                                          Ashley Janson 

                      14.00 u    Adriaan H.