parochieberichten

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern H.Laurentius

Donderdag 19 sept. 20.00 uur bijeenkomst van de wijkcontactpersonen.

Zaterdag    21 sept. 17.00 uur  doopviering  Thomas Kort en Maaike v. Santen.

Zondag      22 sept. 11.00 uur  eucharistieviering met samenzang   Voorganger pastor L. Banning

Misintenties

zondag 22 sept. 11.00 uur overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Miep Mooijman – v. Veen Jaargetijde, Jan v.d. Krogt, Jan Kerkvliet, Antoon Lelieveld, Arend en Toos v.d. Voort – in ’t Veen, Gerrit v. Santen,  Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock van Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten.

 

Kerkhulpen                                                             Kosters                Lectoren                 Misdienaars

Zondag 22 sept. 11.00 uur                                       A.v. S                 Jan Havik                 Kim Ammerlaan/ Joost v Bemmelen

Mededeling uit het secretariaat  

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld. Contact via het secretariaat.  

Het secretariaat