Berichten Parochie Kern H. Laurentius

kerk

Rabosponsor fietsdag

heeft voor Werk aan de Kerk € 235,00 opgebracht!

Alle fietsers hiervoor Hartelijk Dank!

 

Berichten- RK – Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek:

 

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

 

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

 

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

 

Het spreekuur van pastoor v.d. Bie vervalt. 

 

Past. werker Bas v. Pampus is het eerste aanspreekpunt.

 

Telefoon 06 522 46 826

 

Openingstijden parochiesecretariaat

 

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

 

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

 

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

 

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

 

Donderdag 3 oktober    19.00 uur                       rozenkrans bidden

 

Zaterdag    5 okt.         19.00 uur                       geen viering

 

Zondag      6 okt.         11.00 uur                       eucharistieviering met parochiekoor

 

                                                                       Voorganger pastor Olsthoorn

Misintenties

 

zondag 6 okt. 11.00 uur overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Corrie v.d. Zijden- v. Leeuwen, Niek v. Schie, Overleden fam. v.d. Arend – Warmerdam, Arie en Rika v. Santen– Verhagen, Ge Hoogervorst, Toos v. Boheemen– Warmenhoven, Kees v. Dijk, Jan Kerkvliet, overleden ouders v. Boheemen-  v.d. Krogt, Jan v.d. Krogt, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk- Ham, Cor en Nel Verhagen– Kerkvliet, Arend en Toos v.d. Voort- in ’t Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Ger Groeneweg– Luk, Hennie Peters, Pastoor  v.d. Plas, Rie Luiten.

 

kerkhulpen                                  Kosters                          Lectoren                                     Misdienaars

 

Zondag 6 okt. 11.00 uur                John O.                           Nel Klijn                                       Ashley Jan./Annika Luk

 

Mededeling uit het secretariaat:

 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

 

Contact via het secretariaat.

Het secretariaat

 

Viering met het E.M.S. koor

 

Zaterdag 19 oktober verzorgen wij weer ‘n  E.M.S. viering met als thema: “Kwestie van vergeven”.

 

Het is vast nuttig daar eens over na te denken.

 

Iedereen is van harte welkom, wij zien u graag komen.

 

Onze voorganger is Marianne Turk, aanvang 19.00 uur.