Kerkberichten

kerk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Het spreekuur van pastoor v.d Bie vervalt 

Pastoor J. H. Smith bereikbaar per centrale meldingsnummer of

e-mail jhsmithpr@gmail.com 

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderdag 10 uur 19.00 uur  Rozenkransgebed

Zaterdag 12 okt.   19.00 uur  Geen viering

Zondag   13 okt.   11.00 uur  Eucharistieviering met parochiekoor

                                           Voorganger pater v Ulden.

 

Misintenties

zondag 13 okt.11.00 uur overleden armen en weldoeners v.d. parochie.

Nico v. Boheemen, Connie Luiten – Warmerdam uit Chino California America, overleden ouders Zuidgeest – v. Uffelen, Elisabeth Maria Lelieveld – v. Veen, Antoon Lelieveld, Frans Koorevaar, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Arend en Toos v.d. Voort – in ’t Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten.

Kerkhulpen                                            Kosters           Lectoren           Misdienaars

donderdag 10 okt. 19.00 u                       Adriaan H.        geen                      geen

Zondag 13 okt.     11.00 u                       Adriaan H          Paula v. H          Dries en Joost v. Bemmelen