Kerkberichten Parochiekerk H.Laurentius

kerk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Het spreekuur van pastoor v.d Bie vervalt 

Pastoor J. H. Smith bereikbaar per centrale meldingsnummer of e-mail jhsmithpr@gmail.com 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Dinsdag  15 okt  10.00 uur  Gebedsviering met parochiekoor, ontmoetingsdag , Voorganger Mw. Marianne Turk

                         13.00 uur  Gebedsviering voor Bea v. Bemmelen- Turnhout,  waarna bijzetting in het familiegraf naast de kerk.

Donderdag 17 okt.19.00 uur  Rozenkransgebed.

                           20.00 uur  pastoraatgroep bijeenkomst

Zaterdag 19 okt.   19.00 uur  gebedsviering met het EMS koor.

`                                         Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag   20 okt.   11.00 uur  gebedsviering viering met samenzang

                                          Voorganger Mw. Marianne Turk.

Misintenties

Zaterdag 19 oktober 19.00 uur overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong – v. d. Poel, voor een spoedig herstel van een operatie,  Jacobus Vurens, Antonius Lelieveld, Frans Groen in ’t Woud, Toos v.d. Voort – in ’t Veen, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen – Turnhout.

Zondag 20 okt.11.00 uur overleden armen en weldoeners v.d. parochie.

 

Riet Konijnenburg v. vliet, Fam. v. Vliet v. Wissen, voor een spoedig herstel van een operatie,  Adrianus Konijnenburg, Johanna Konijnenburg  v. d. Lubbe, To v.d. Bos de Vrede, Martien v. d Bos, Piet Roeling, Jan Koevoet jaargetijde, Elisabeth  v. Veen – Bentvelzen, Piet v. d. Arend, Jaap Warmerdam, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Magda v. Santen – v. Paassen, Arend en Toos v.d. Voort – in ’t Veen, Gerrit van Santen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen – Turnhout.

 

Kerkhulpen                                    Kosters           Lectoren              Misdienaars

 

dinsdag 15 okt.             10.00 u     Adriaan H.        Jan v. Rijn             geen

 

                                   13.00 u     Adriaan H          geen                    geen

 

donderdag 17 okt.         19.00 u      A. v. S.             geen                    geen

 

zaterdag 19 okt.           19.00 u       A. v. S.             geen                    geen

 

zondag   20 okt.           11.00 u       A. v. S.             Cees Bergen         geen

 

Mededeling uit het secretariaat.

 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

 

Contact via het secretariaat.

 

Het secretariaat