Berichten RK Parochiekern H. Laurentius

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening  361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderdag 7 nov.    20.00 uur               vergadering van de wijkcontactpersonen

Zaterdag 9 Nov.      19.00 uur                geen viering

Zondag 10.Nov.      11.00 uur                Eucharistieviering met Parochiekoor

Voorganger  pastoor v.d. Bie.

Misintenties 

Zondag 10 november voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Kees v. Veen, Piet Roeling, Jan Koevoet, Johanna Knijnenburg – v .d. Lubbe, Adrianus Knijnenburg, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen – v. Paassen, Gerardus v. Steen, Gerrit v. Santen, Tiny v. Santen – Ham, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout.

Kerkhulpen                            Kosters                         Lectoren                                 Misdienaars

Zondag  10 Nov. 11.00 u           A. v. S.                        Nel Klijn                                  Kim Ammerl. / Dries v Bemm.

Mededeling uit het secretariaat

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Contact via het secretariaat.

 

Het secretariaat