Berichten RK Parochie Kern H. Laurentius

Berichten- R.K. Parochie Kern . H. Laurentius – Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer: 06-22027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Geen spreekuur iv.m. een uitvaart

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr. 3615.00.947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: Surat Knijnenburg-Pesol  in de leeftijd van 46 jaar

Weekvieringen in de R.K. Parochiekern H. Laurentius

Donderdag 14 nov.19.00 uur avondwake voor Mw. Surat Knijnenburg – Pesol (Keaw)

Vrijdag 15 nov.     10.30 uur uitvaartviering voor Mw. Surat Knijnenburg – Pesol (Keaw)

                                           Voorganger Mw. M. Onderwater

Zaterdag 16 nov.   19.00 uur gebedsviering met EMS koor

                                           Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag 17.nov.    11.00 uur gebedsviering met samenzang

Voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties

Zaterdag 16 november voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong – van der Poel, Antonius Lelieveld, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat Knijnenburg – Pesol (Keaw), Jan v. Rijn

Zondag 17 november voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Jacobus Vurens jaargetijde, Bert de Jong, Lena de Jong – v. d. Geest, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch – v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Jan Kerkvliet, Toos en Arend v. d. Voort – in ’t Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea van Bemmelen –Turnhout, Surat Knijnenburg – Pesol (Keaw),

 

Kerkhulpen                                                  Kosters                Lectoren                      Misdienaars

 

donderdag 14 nov. 19.00 uur                    Adriaan H.              geen                           geen

 

vrijdag      15 nov  10.30 uur                     Adriaan H.              geen                           geen  

 

zaterdag    16 nov. 19.00 uur                    John O.                   geen                            geen

 

zondag      17 nov. 11.00 uur                    John O.                   geen                             geen