IJsclub Nut en Vermaak

Geachte schaatsliefhebbers,

De jaarvergadering van IJsclub Nut en Vermaak zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 26 november om 20.30 uur in café De Gouden Leeuw aan de Dr. van Noortstraat 76 te Stompwijk.

Het bestuur nodigt een ieder uit die de club een warm hart toedraagt.

Op deze avond zijn Frans Oliehoek en Leo de Haas aftredend en stellen zich niet herkiesbaar als bestuursleden. Het bestuur van IJsclub Nut en Vermaak zal als vijfmansformatie haar bestuurswerk voortzetten.

In deze vergadering wordt er teruggekeken op de gebeurtenissen van ´t (vorig) seizoen 2012/2013 en uiteraard kijken we naar het huidig seizoen 2013/2014. De agenda is te zien op onze website www.ijsclubstompwijk.nl.

Tot dinsdag 26 november!

 

Namens het bestuur,

Erwin van Es, Secretaris “Nut en Vermaak”