Agenda Adviesraad Stompwijk 28 november

Betreft: Agenda 28 november 2013

Stompwijk, 16 november 2013

Beste mensen,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 28 november aanstaande.
De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

1. Opening
2. Mededelingen, w.o. oproep kandidaatstelling leden Adviesraad – verkiezingen maart 2014
3. Presentatie plannen verlenging van de 3e baan van –SnowWorld – door het Kwaliteitsteam Buytenpark
4. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
5. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 19 september (bijlage)
6. Presentatie voorstellen college van B&W over: Planvorming/reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat

 • Aanleg verbindingsweg.
 • Bespreking van deze plannen op 26 november in cie OG en op 17 december in de Raad
 • 7. Actuele ontwikkelingen m.b.t. het kulturhus
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

  Aad Janson, secretaris

  Agenda en verslag:

  Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 28 november en het verslag van de vergadering van 19 september 2013 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21. De agenda en het verslag staan ook onder de kop “Adviesraad” op www.Stompwijk.nl.