Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. Vorig jaar november heeft de eerste uitloting plaatsgevonden. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de leden van de restauratie- en de beheercommissie heeft de tweede loting plaatsgevonden. Onder toeziend oog van de gehele restauratie commissie, is het cijfer 5 (vijf) getrokken. Bij de eerste uitloting, is het cijfer 8 getrokken. Heeft u één of meerdere obligaties met een vijf of acht als laatste cijfer van het uitgiftenummer dan kan u deze obligatie(s) omwisselen in geld. De obligaties met het uitgelote cijfers 5 en 8 kunnen ook op een later tijdstip verzilverd worden. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op de pastorie van de kerk in Stompwijk. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op uw bankrekening. Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.

Restauratiecommissie Laurentiuskerk