KBO viert Kerst

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Donderdag 19 december, de Kerstviering van het KBO begon om 10.00 uur in de Laurentiuskerk met een eucharistieviering, voorganger was pastoor van der Bie. Hierna werden wij opgewacht met koffie en gebak in Het Blesse Paard. Na het borreltje vertrok pastoor van der Bie aangezien hij het heel druk had.

Voor en tijdens het voortreffelijke diner werd door diverse leden een bijdrage geleverd. Wat mij hierbij in het bijzonder opviel was dat de leeftijd van deze leden zeer kras was. Het liep van de 80 naar de 95 jaar.

De heer Rinus van Haastert wilde een lans breken voor de herder die Maria en Jozef een plek in de herberg weigerde. Hij deed dit verkleed als herder.

De heer Jan van Rijn had weer een mooi stukje gevonden en mevrouw Nel Verburg vertelde een zelf meegemaakt verhaal over een kerststukje.

En de heer Jan van de Bos presteerde het om tot twee keer toe een verhaal te vertellen, waarbij het laatste de kroon spande. Het was eigenlijk een liedje van Zonneveld, waarop een tekst was gemaakt over Het rijke Roomse Leven. Duurde zeker 10 minuten en dat helemaal uit zijn hoofd. Petje af.

Tijdens het diner was er live music van de heer Aad Paardekooper en zijn dochter Sandra. Het klonk geweldig. Misschien wel iets te kort vanwege de vele verhalen die werden verteld, maar dat had ook iets heel charmants.

Al met al een geweldige dag. Fijne feestdagen en tot volgend jaar.

Namens het bestuur, Nel van der Zwan