ParochieKern-berichten H. Laurentius Stompwijk

ParochieKern-berichten H.Laurentius Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochiekern

Dinsdag    24 dec.  19.00 uur Kerstavond, gezinsviering met kinderkoor

                                           Voorganger Mw. Marianne Turk

                            21.30 uur Eucharistieviering met EMS koor

                                           Voorganger pastor de Gilde

Woensdag 25 dec.  11.00 uur 1e Kerstdag, Eucharistieviering met parochiekoor

                                           Voorganger pastor G. de Gilde

Donderdag 26 dec. 11.00 uur Gebedsviering, kindje wiegen met koek delen en samenzang Kleurplaten meebrengen naar de viering                                            Voorgangers Mw. Marianne Turk en Connie Janson

Zaterdag   28 dec.  19.00 uur Geen viering

Zondag      29 dec. 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang

                                            Voorganger pastoor J. v. d. Bie

dinsdag      31 dec. 19.00 uur Geen oudjaarsviering.

woensdag     1 jan.  11.00 uur Gebedsviering met parochiekoor

Zondag        5 jan.  11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor

                                            Voorganger pastor G. de Gilde

Misintenties

Dinsdag 24 dec. 19.00 uur: Voor alle weldoeners van de parochie, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Nico v. Boheemen, Uit dankbaarheid, Fam Knijnenburg – v.d. Lubbe, Leo Luiten, Theo v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade.

Misintenties 21.30 uur: voor alle weldoeners van de parochie, Cors v. d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch – v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Jan Hubert Frauenfelder, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen – v. Paassen, Piet Roeling, Bert de Jong, Lena de Jong – v .d. Geest, overleden Fam. Klijn – Lexmond, Jannie Suijten – v. Leeuwen, Nico v. Boheemen, Ria en Truus Hilgersom, Kees Luk, Thea v. Wijk – v. Leeuwen, Cors Oudshoorn, Willem Zandbergen, Jos Janson, Jaap en Sjaan van Es – v. Santen, Toon en Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Treesje en Sjors Knijnenburg, Jan v. Rijn, overleden ouders v. Rijn – v. Swieten, overleden ouders v.d. Hulst –Kempen, Gerard Put, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg- v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg v. Vliet, Fam v. Velzen – Snoeker, Joop Olijhoek, Antoon Lelieveld, Elisabeth Lelieveld – v. Veen, Frans Koorevaar, Wouterus Gerardus Brugman, overleden ouders Onderwater – v.d. Ploeg, Hubertus Onderwater, overleden ouders Berg – Hoogeveen, Peter Develing, overleden familieleden Develing – Roest, Wim Suijten, Ger Groeneweg – Luk, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade, Jan en Gon Scholtes, To en

Martien v.d. Bos

Misintenties

Woensdag 25 dec 11.00 uur 1e kerstdag voor alle weldoeners van de parochie, Barry v. Boheemen, overleden ouders v. Os – Verbeek, Kees v. Dijk, Leen en Josien Olsthoorn- Lourens, Arie – Marie –Kees en To Olsthoorn, Eric v. Beek, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, overleden fam. v. d. Arend – Warmerdam, Niek v. Schie, Annie v. d. Burg v. Veen, Bertus v. Vliet, overleden ouders v. Vliet – v. Leeuwen, Gé Hoogervorst, Toos v. Boheemen – v. Warmerhoven, Kees v. Dijk, overleden ouders v. Boheemen – v. d. Krogt, Jan v. d. Krogt, Arie Kerkvliet Jaargetijde, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Jan Koevoet, Kees v. Dijk, Corrie v d . Zijden – v. Leeuwen, To v.d. Bos – de Vrede, Martien v.d. Bos, overleden ouders Turkenburg – v.d. Kroft, Piet Roeling, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Jannie Suijten – v. Leeuwen, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Cor Oudshoorn  Alkemade.     

Zondag 29 dec. 11.00 uur voor alle overleden armen en weldoeners van de parochie, Frans Groen in ’t Woud, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Wim Suijten, Gerrit v Santen, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout,  Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade, Arend en Toos v. d Voort in ’t Veen,

Woensdag 1 jan.11.00 uur voor alle overleden weldoeners van de parochie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Kees v. Dijk, Kees Overdevest, Jet Overdevest, Gé Hoogervorst, Bertus v. Vliet, overleden ouders v. Vliet – v. Leeuwen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Kees v. Dijk, Jan Kerkvliet, overleden ouders v. Boheemen – v. d. Krogt, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen – v. Paassen, Bea v. Bemmelen – Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol,Cor Oudshoorn  Alkemade.

Zondag 5 jan. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Kees v. Dijk, Adrianus en Wilhelmina v Wijk – Ham, Gerrit v. Santen, Piet Roeling, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Wim Suijten, Gerrit v Santen, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout,  Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade.

Kerkhulpen                                          Kosters                      Lectoren              Misdienaars

Dinsdag      24 dec. 19.00 u                   A. v. S/ John O.           geen                    geen 

                             21.30 u                   A. v. S/ John O.            EMS                    Ashley Janson/Annika Luk

Woensdag  25 dec. 11.00 u                    Adriaan H.                   Jan v. Rijn           Dries en Joost v. Bemmelen

Donderdag 26 dec. 11.00 u                    Adriaan H.                   geen                   geen

Zondag      29 dec. 11.00 u                    A. v. S                         Paula v H            Kim Ammerlaan/Joost v. Bemmelen

Woensdag    1 jan.  11.00 u                   John O.                        Cees Bergen        geen

Zondag        5 jan.  11.00 u                   Adriaan H.                    Nel Klijn              Ashley Janson/ Annika Luk

Hebt u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Kerst/ Nieuwjaarswens

De medewerkers van het secretariaat voor de parochiekern H. Laurentius in Stompwijk, wensen alle parochianen een zalig en gelukkig kerstfeest toe met alle goeds en veel gezondheid in het nieuwjaar.

Het secretariaat